Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 30 /2
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Ethica Nicomachea, X, 9; 1179a 13)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 30 /cfr , 59 DK A 30 /1 , 59 DK A 30 /3 , 59 DK A 30 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἔοικε δὲ καὶ ᾿Αναξαγόρας οὐ πλούσιον οὐδὲ δυνάστην ὑπολαβεῖν τὸν εὐδαίμονα εἰπὼν ὅτι οὐκ ἂν θαυμάσειεν, εἴ τις ἄτοπος φανείη τοῖς πολλοῖς.
Zdá se, že také Anaxagorás nepovažoval bohatého ani mocného člověka za šťastného, když řekl, že by se nedivil, kdyby se někdo [šťastný] zdál davu podivínem.