Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 30 /1
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Ethica Nicomachea, VI, 7; 1141b 3)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 30 /cfr , 59 DK A 30 /2 , 59 DK A 30 /3 , 59 DK A 30 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


διὸ ᾿Αναξαγόραν καὶ Θαλῆν καὶ τοὺς τοιούτους σοφοὺς μέν, φρονίμους δ᾿ οὔ φασιν εἶναι, ὅταν ἴδωσιν ἀγνοοῦντας τὰ συμφέρονθ᾿ ἑαυτοῖς, καὶ περιττὰ μὲν καὶ θαυμαστὰ καὶ χαλεπὰ καὶ δαιμόνια εἰδέναι αὐτούς φασιν, ἄχρηστα δ᾿ ὅτι οὐ τὰ ἀνθρώπινα ἀγαθὰ ζητοῦσιν.
Proto Anaxagoru, Thaléta a jim podobné nazývají sice moudrými, nikoli však rozumnými, když vidí, že neznají vlastní prospěch. Říkají o nich, že sice znají věci neobyčejné, podivuhodné, obtížné a daimonské, avšak neužitečné, protože nehledají věci dobré pro lidi.