Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 28
Anaxagorás (zachoval Aristotelés ve spisu Metaphysica, IV, 5; 1009b 25)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρου δὲ καὶ ἀπόφθεγμα μνημονεύεται πρὸς τῶν ἑταίρων τινάς, ὅτι τοιαῦτ᾿ αὐτοῖς ἔσται τὰ ὄντα οἷα ἂν ὑπολάβωσιν.
Připomíná se však i Anaxagorův výrok k některým z jeho druhů, že věci jsou pro ně takové, za jaké je pokládají.
Viz Parmenidés B 16: Jak totiž každý má smíšení údů různě se srážejících, tak se lidem dostává mysl. Vždyť totéž je [ta věc], která myslí, jako lidem přirozenost údů, jak všem, tak každému. To, co převládá, je totiž myšlenkou [způsobem myšlení].