Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 26
Anaxagorás (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, X, 12)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


μάλιστα δὲ ἀπεδέχετο (Epicurea 365, 16 Us.), φησὶ Διοκλῆς, τῶν ἀρχαίων ᾿Αναξαγόραν, καίτοι ἔν τισιν ἀντειρηκὼς αὐτῷ, καὶ ᾿Αρχέλαον τὸν Σωκράτους διδάσκαλον. ἐγύμναζε δέ, φησί, τοὺς γνωρίμους καὶ διὰ μνήμης ἔχειν τὰ ἑαυτοῦ συγγράμματα.
Ze starých myslitelů si [Epikúros] nejvíc oblíbil Anaxagoru, jak říká Dioklés, ačkoliv mu v něčem odporoval, dále Archeláa, učitele Sókratova. Říká se, že Epikúros cvičil žáky tím, že jejich spisy museli znát a mít je v paměti.