Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 22
Anaxagorás (zachoval Athénaios ve spisu Deipnosophistae, V, 220b = 62, 13 Kaibel)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὁ δὲ ᾿Καλλίας᾿ αὐτοῦ (Aeschinus Socr. fr. 16 Krauss) περιέχει τὴν τοῦ Καλλίου πρὸς τὸν πατέρα διαφορὰν καὶ τὴν Προδίκου καὶ ᾿Αναξαγόρου (?) τῶν σοφιστῶν διαμώκησιν. λέγει γὰρ ὡς ὁ μὲν Πρόδικος Θηραμένην μαθητὴν ἀπετέλεσεν, ὁ δ᾿ ἕτερος Φιλόξενον τὸν ᾿Ερύξιδος καὶ ᾿Αριφράδην τὸν ἀδελφὸν ᾿Αριγνώτου τοῦ κιθαρωιδοῦ, θέλων ἀπὸ τῆς τῶν δηλωθέντων μοχθηρίας καὶ περὶ τὰ φαῦλα λιχνείας ἐμφανίσαι τὴν τῶν παιδευσάντων διδασκαλίαν.
Jeho [Aischinův] spis Kalliás obsahuje rozmíšku mezi Kalliou a jeho otcem i výsměch sofistovi Prodikovi a Anaxagorovi. Říká totiž, že Prodikos ukončil [vyučování] žáka Théramenea, ten druhý [Anaxagorás] zase Filoxena, syna Eryxidova, a Aristofrada, bratra kytharóda Arignóta. [Aishcinés] chtěl výuku těchto vychovatelů ukázat na nešlechetnosti [jejich žáků], na nenasytnosti ve špatných věcech.