Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 20c /cfr
Anaxagorás (zachoval Satyros ve spisu Vita Euripidis (Ox. P. IX n. 1176), 37, 3, 9)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 20c[Přepnout na jednoduché zobrazení]


σοὶ τῷ πάντων μεδέοντι χλόην
πέλανόν τε φέρω Ζεὺς εἴθ᾿ ῞Αιδης
ὀνομάζῃ.
ἀκριβῶς ὅλως περιείληφεν τὸν ᾿Αναξαγόρειον διάκοσμον [ἔπεσι] τρισὶν περι[ιών]. καὶ ἄλλῃ γέ πῃ διαπορεῖ, τί πότ᾿ ἐστι τὸ προεστηκὸς τῶν οὐρανίων (Troiades 886)·
Ζεὺς εἴτ᾿ ἀνάγκη φύσεος εἴτε νοῦς βροτῶν...
Tobě, vládci všech, nesu zelenou ratolest
a obětní kaši, ať se Zeus nebo Hádés
nazýváš.
[Eurípidés] zcela přesně shrnul Anaxagorovo uspořádání světa třemi [verši]. A jinde váhá, kdo vládne nebeským věcem (Eurípidés, Trójanky 886):
Die, ať jsi nutnost přírody, nebo mysl smrtelníků, [vzývám tě!]…
Cfr. Critias B 19 = Kléméns Alex., Stromata V, 114, 2-3. V dramatu Peirithoos týž autor [Eurípidés] přednáší (Eurípidés fr 593 Nauck): Tebe, přirozeně svébytného, který v aithérném rhymbu přirozenost všech [věcí] prolétáš, zatímco ve stálém tanci kruhovém střídá se světlo se šerem třpytivé noci s průvodem nesčetných hvězdných zástupů. (3) Tím „přirozeně svébytným” zde má na mysli stvořitele, mysl, vše ostatní se týká kosmu, v němž jsou protiklady světla a tmy. ἐν δὲ τῷ Πειρίθῳ δράματι ὁ αὐτὸς καὶ τάδε τραγωιδεῖ (Euripides fr 593 Nauck)· σὲ τὸν αὐτοφυῆ, τὸν ἐν αἰθερίῳ ῥύμβῳ πάντων φύσιν ἐμπλέξαντα, ὃν πέρι μὲν φῶς, πέρι δ᾿ ὀρφναία νὺξ αἰολόχρως ἄκριτός τ᾿ ἄστρων ὄχλος ἐνδελεχῶς ἀμφιχορεύει. (3) ἐνταῦθα γὰρ τὸν μὲν αὐτοφυῆ τὸν δημιουργὸν νοῦν εἴρηκεν, τὰ δ᾿ ἑξῆς ἐπὶ τοῦ κόσμου τάσσεται, ἐν ὧι καὶ [αἱ] ἐναντιότητες φωτός τε καὶ σκότους. Cfr. Vita Euripidis 38, 1, 16 = parafráze Eurípidés fr. 913: Tam říká: Jaký neuctivec a nepřítel bohů, který, když hledí na tyto věci [na hvězdné nebe?], nejprve nenaučí svoji duši ctít boha a neodhodí veškeré šalby těch, kdo mluví o věcech v povětří? Jejich opovážlivý jazyk ledabyle promlouvá o nezjevných věcech, aniž má znalost. [ἐκε]ῖ λέγει τίς ἀτιμόθεος καὶ παραδαίμων [?], ὃς τάδε λεύσσων οὐ προδιδάσκει ψυχὴν αὑτοῦ θεὸν ἡγεῖσθαι, μετεωρολόγων δ᾿ ἑκὰς ἔρριψεν σκολιὰς ἀπάτας; ὧν τολμηρὰ γλῶσσ᾿ εἰκοβολεῖ περὶ τῶν ἀφανῶν οὐδὲν γνώμης μετέχουσα.