Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 20a
Anaxagorás (zachoval ? Scholia: ostatní ve spisu Schol. Pindar. Olymp., I, 91,23; 38, 6 Drachmann)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τὸν γὰρ Τάνταλον φυσιολόγον γενόμενον καὶ μύδρον ἀποφήναντα τὸν ἥλιον ἐπὶ τούτῳ δίκας ὑποσχεῖν, ὥστε καὶ ἐπαιωρεῖσθαι αὐτῷ τὸν ἥλιον, ὑφ᾿ οὗ δειματοῦσθαι καὶ καταπτήσσειν.
περὶ δὲ τοῦ ἡλίου οἱ φυσικοί φασιν ὡς λίθος καλεῖται ὁ ἥλιος, καὶ ᾿Αναξαγόρου δὲ γενόμενον τὸν Εὐριπίδην μαθητὴν πέτρον εἰρηκέναι τὸν ἥλιον διὰ τῶν προεκκειμένων (Euripides, Orestes 4-7)·
ὁ γὰρ μακάριος (κοὐκ ὀνειδίζω τύχας)
Διὸς πεφυκώς, ὡς λέγουσι, Τάνταλος
κορυφῆς ὑπερτέλλοντα δειμαίνων πέτρον
ἀέρι ποτᾶται· καὶ τίνει ταύτην δίκην,
καὶ πάλιν δι᾿ ἄλλων βῶλον λέγοντα οὕτως (Orestes 982-984)·
μόλοιμι τὰν οὐρανοῦ
μέσον χθονός [τε] τεταμέναν
αἰωρήμασιν
πέτραν ἁλύσεσι χρυσέαις,
φερομέναν δίναισι,
βῶλον ἐξ Ὀλύμπου,
(...)
O Slunci fyzikové řekli, že je to kámen. A Eurípidés, který byl Anaxagorovým žákem, řekl v těchto úvodních verších (Eurípidés, Orestes 4-7), že je to skála:
Vždyť šťastný Tantalos, prý vlastní Diův syn,
(tím božské osudy já nechci hanobit)
teď visí ve vzduchu a odpykává trest
a strach má ze skály, jež tkví mu nad hlavou.
A na jiném místě o kamenu znovu promluvil těmito slovy (Eurípidés, Orestes 982-984):
„Kéž se dostaneme ke skále visící na zlatých řetězech mezi nebem a Zemí, hroudě z Olympu.“
[V básnickém překladu F. Stiebitze:]
Kéž se k hroudě dostaneme,
jež na zlatých řetězech
vprostřed mezi nebem, Zemí
visí dolů z Olympu.
A 20 cfr = Scholia in Euripidem, Orest. (scholia vetera) 982,7 Schwartz: Eurípidés, který byl Anaxagorovým žákem, říká, že Slunce je žhavá hrouda. ᾿Αναξαγόρου δὲ μαθητὴς γενόμενος ὁ Εὐριπίδης μύδρον λέγει τὸν ἥλιον.