Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 19 /2
Anaxagorás (zachoval Olympiodóros ve spisu In Meteorologica, p. 17, 19 Stüve)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 19 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


μόνα δὲ τὰ ἄστρα πυρώδη εἰσίν, ὡς καὶ τὸν ᾿Αναξαγόραν μύδρον καλέσαι τὸν ἥλιον διὰ τὸ ἄμετρον τῆς πυρώσεως· μύδρος γάρ ἐστιν ὁ πεπυρακτωμένος σίδηρος. διὸ καὶ ὁ ᾿Αναξαγόρας ἐξωστρακίσθη ἐκ τῶν ᾿Αθηναίων ὡς τοιοῦτόν τι τολμήσας εἰπεῖν. ὕστερον δὲ ἀνεκλήθη διὰ τῆς Περικλέους ῥητορείας· ἀκροατὴς γὰρ ὢν ἔτυχεν ὁ Περικλῆς ᾿Αναξαγόρου.
Samy hvězdy jsou ohnivé, tak Anaxagorás nazýval i Slunce žhavou hroudou, pro nesmírný žár. Žhavá hrouda (mydros) je totiž rozžhavené železo. Proto byl také Anaxagorás od Athéňanů ostrakizován, že řekl něco tak smělého. Později však byl díky Perikleově výmluvnosti propuštěn, Periklés byl totiž posluchačem Anaxagory.