Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
8 DK A 2
Theagenés (zachoval ? Scholia: Homér ve spisu Scholia Hom. B, in Y 67)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τοῦ ἀσυμφόρου μὲν ὁ περὶ θεῶν ἔχεται καθόλου λόγος, ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ ἀπρεποῦς·
οὐ γὰρ πρέποντας τοὺς ὑπὲρ τῶν θεῶν μύθους φησίν. πρὸς δὲ τὴν τοιαύτην κατηγορίαν οἱ μὲν ἀπὸ τῆς λέξεως ἐπιλύουσιν, ἀλληγορίαι πάντα εἰρῆσθαι νομίζοντες ὑπὲρ τῆς τῶν στοιχείων φύσεως, οἶον [ἐν] ἐναντιώσεσι τῶν θεῶν. καὶ γάρ φασι τὸ ξηρὸν τῶι ὑγρῶι καὶ τὸ θερμὸν τῶι ψυχρῶι μάχεσθαι καὶ τὸ κοῦφον τῶι βαρεῖ. ἔτι δὲ τὸ μὲν ὕδωρ σβεστικὸν εἶναι τοῦ πυρός, τὸ δὲ πῦρ ξηραντικὸν τοῦ ὕδατος. ὁμοίως δὲ καὶ πᾶσι τοῖς στοιχείοις, ἐξ ὧν τὸ πᾶν συνέστηκεν, ὑπάρχειν ἐναντώσιν, καὶ κατὰ μέρος μὲν ἐπιδέχεσθαι φθορὰν ἅπαξ, τὰ πάντα δὲ μένειν αἰωνίως. μάχας δὲ διατίθεσθαι αὐτόν, διονομάζοντα τὸ μὲν πῦρ ᾿Απόλλωνα καὶ ῞Ηλιον καὶ ῞Ηφαιστον, τὸ δὲ ὕδωρ Ποσειδῶνα καὶ Σκάμανδρον, τὴν δ᾿ αὖ σελήνην ῎Αρτεμιν, τὸν ἀέρα δὲ ῞Ηραν καὶ τὰ λοιπά. ὁμοίως ἔσθ᾿ ὅτε καὶ ταῖς διαθέσεσιν ὀνόματα θεῶν τιθέναι, τῆι μὲν φρονήσει τὴν ᾿Αθηνᾶν, τῆι δ᾿ ἀφροσύνηι τὸν ῎Αρεα, τῆι δ᾿ ἐπιθυμίαι τὴν ᾿Αφροδίτην, τῶι λόγωι δὲ τὸν ῾Ερμῆν, καὶ προσοικειοῦσι τούτοις· οὗτος μὲν οὖν [ὁ] τρόπος ἀπολογίας ἀρχαῖος ὢν πάνυ καὶ ἀπὸ Θεαγένους τοῦ ῾Ρηγίνου, ὃς πρῶτος ἔγραψε περὶ ῾Ομήρου, τοιοῦτός ἐστιν ἀπὸ τῆς λέξεως.
...
Někteří se domnívají, že [u Homéra] je vše o přirozenosti živlů řečeno obrazně jako o protikladech mezi bohy. Říká totiž, že sucho zápasí s vlhkem a teplo s chladem, výška s hloubkou. Voda přece hasí oheň, oheň zase vysušuje vodu. Stejně pak u všech prvků, ze kterých je spojeno veškerenstvo, vládnou vzájemné protiklady, a v části sice mohou zanikat, avšak veškerenstvo vždy trvá ..... Tak [Homér] nazývá oheň Apollónem i Héliem nebo Héfaistem; vodu pak Poseidónem i Skamandrem; Lunu zase Artemidou, vzduch Hérou a tak dále. Stejně tak dává jména bohů i stavům (mysli): rozvaze (fronésis) jméno Athénino, nerozvážnosti (afrosyné) Areovo, vášni (epithymia) Afrodítino, řeči (logos) Hermovo, a podobně i všemu, co s tím souvisí. Tento způsob obrany Homéra je velmi starobylý, pochází od Theagena z Rhégia, který první psal o Homérovi...