Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 10 /1
Anaxagorás (zachoval Kedrenos Georgios ve spisu Compendium historiarum, I, 165, 18 Bekk.)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 59 DK A 10 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


καὶ γάρ, ὡς ῞Ελληνες ἱστοροῦσι, καὶ Φερεκύδης ὁ Σύριος καὶ Πυθαγόρας ὁ Σάμιος καὶ ᾿Αναξαγόρας ὁ Κλαζομένιος καὶ Πλάτων ὁ ᾿Αθηναῖος πρὸς τούτους [Egypt.] ἐξεδήμησαν θεολογίαν καὶ φυσιολογίαν ἀκριβεστέραν μαθήσεσθαι παρ᾿ αὐτῶν ἐλπίσαντες.
Jak totiž vyprávějí Řekové, Ferekýdés ze Syru, Pýthagorás ze Samu, Anaxagorás z Klazomen a Platón z Athén tam [k Egypťanům] cestovali v naději, že se od nich naučí přesnější teologii a přírodní filosofií z nich. [falsum]
Falešná zpráva.