Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 3
Anaxagorás (zachoval Suda ve spisu Lexicon Suda)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας, σοφιστὴς, ῾Ηγησιβούλου υἱὸς, Κλαζομένιος. Νοῦς δὲ ἐπεκαλεῖτο, ἐπειδὴ ὕλην καὶ νοῦν πάντων φρουρὸν εἶπεν. οὗτός ἐστιν ὁ τὸν ἥλιον εἰπὼν μύδρον διάπυρον. τουτέστι πύρινον λίθον. ἔφυγε δὲ ἐξ ᾿Αθηνῶν, Περικλέους αὐτῷ συνειπόντος, καὶ ἐλθὼν ἐν Λαμψάκῳ ἐκεῖσε καταστρέφει τὸν βίον ἀποκαρτερήσας. ἐξήγαγε δὲ τοῦ ζῆν ἑαυτὸν ἐτῶν ο, διότι ὑπ' ᾿Αθηναίων ἐνεβλήθη ἐν δεσμωτηρίῳ, οἷά τινα καινὴν δόξαν τοῦ θεοῦ παρεισφέρων. ὅτι ᾿Αναξαγόρας ᾿Ολυμπίασιν, ὁπότε ἥκιστα ὕοι, προελθὼν ὑπὸ κῳδίῳ ἐς τὸ στάδιον ἐπὶ προρρήσει ὄμβρου λέγεται τοῦτο πεπραχέναι. καὶ ἄλλα δὲ πλεῖστα προλέγων.
οὗτος, Κλαζομένιος ὢν, ἀγέλαις τε καὶ καμήλοις τὰ ἑαυτοῦ ἀνῆκε. περὶ τούτου ἔφη ᾿Απολλώνιος ὁ Τυανεὺς προβάτοις μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις φιλοσοφῆσαι. ὁ δὲ Θηβαῖος Κράτης κατεπόντωσε τὴν οὐσίαν, οὔτε προβάτοις ποιήσας ἐπιτήδειον, οὔτε ἀνθρώποις.
Sofista Anaxagorás z Klazomen, syn Hégésibúlův. Byl zván „Rozum“, jelikož pravil, že všechno střeží látka a rozum (nús, mysl, intelekt). Také řekl, že Slunce je kus rozžhaveného kovu, to jest ohnivý kámen. Na Perikleovu radu utekl z Athén a přišel do Lampsaku, kde asketicky skončil život. Odešel, když mu bylo 70 let. Athéňané jej uvrhli do vězení proto, že zaváděl jakési nové mínění o bohu. Říká se, že když byl Anaxagorás v Olympii, přišel na stadion v kožichu v době, kdy nikdo nečekal déšť, protože předpověděl liják, který také nastal. Předpověděl i mnoho jiných věcí.
Byl z Klazomen, svoje myšlenky přednášel stádům [ovcí] a velbloudům. Apollónios z Tyany o něm řekl, že filosofoval spíše pro ovce než pro lidi. Kratés z Théb však (...), že se nehodí ani ovcím, ani lidem.