Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
59 DK A 2
Anaxagorás (zachoval Harpokratión ve spisu Lexicon in decem oratores Atticos, p. 33 Dindorf)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αναξαγόρας σοφιστὴς ῾Ηγησιβούλου υἱὸς Κλαζομένιος ᾿Αναξιμένους μαθητὴς Μιλησίου. Νοῦς δ᾿ ἐπεκαλεῖτο, ἐπεὶ ὕλην τε καὶ νοῦν πάντων φρουρὸν εἶπεν. οὗτός ἐστιν ὁ τὸν ἥλιον μύδρον εἰπὼν διάπυρον.
Sofista Anaxagorás z Klazomen, syn Hégésibúlův, žák Anaximena z Mílétu. Byl zván „Rozum“, jelikož pravil, že všechno střeží látka a rozum (nús, mysl, intelekt). Také řekl, že Slunce je kus ohnivě žhavého kovu.