Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK A 14
Orfika (zachoval Platón ve spisu Symposium, 179d)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Ορφέα δὲ τὸν Οἰάγρου ἀτελῆ ἀπέπεμψαν ἐξ ῞Αιδου, φάσμα δείξαντες τῆς γυναικὸς ἐφ᾿ ἣν ἧκεν, αὐτὴν δὲ οὐ δόντες, ὅτι μαλθακίζεσθαι ἐδόκει, ἅτε ὢν κιθαρωιδός, καὶ οὐ τολμᾶν ἕνεκα τοῦ ἔρωτος ἀποθνήισκειν ὥσπερ ῎Αλκηστις, ἀλλὰ διαμηχανᾶσθαι ζῶν εἰσιέναι εἰς ῞Αιδου. τοιγάρτοι διὰ ταῦτα δίκην αὐτῶι ἐπέθεσαν, καὶ ἐποίησαν τὸν θάνατον αὐτοῦ ὑπὸ γυναικῶν γενέσθαι.
Ale Orfea, syna Oiagrova, odeslali z Hádu s nepořízenou; ukázali mu jen přízrak ženy, pro kterou přišel, ji samu mu však nedali, neboť se jim zdál být příliš změkčilý, byl totiž pěvec s kitharou, a že neměl odvahu pro lásku zemřít jako Alkéstis, ale vším důvtipem se snažil vejít do Hádu živý. Proto jej [bohové] potrestali a způsobili, že se mu dostalo smrti od žen.