Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK B 12
Ferekýdés (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, I, 119 (A 1))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἔλεγέ τε ὅτι οἱ θεοὶ τὴν τράπεζαν θυωρὸν καλοῦσιν.
Tvrdil též, že bohové užívají pro stůl názvu thyóros (obětiště, obětní pokrm).