Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK B 4 /2
Ferekýdés (zachoval Eusebios ve spisu Praeparatio evangelica, I, 10, 50)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK B 4 /1 , 7 DK B 4 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


παρὰ Φοινίκων δὲ καὶ Φερεκύδης λαβὼν τὰς ἀφορμὰς ἐθεολόγησε περὶ τοῦ παρ᾿ αὐτῶι λεγομένου ᾿Οφιονέως θεοῦ καὶ τῶν ᾿Οφιονιδῶν, περὶ ὧν αὖθις λέξομεν.
Od Foiníčanů přijal téma i Ferekýdés, když vykládal o bohu, který je u něj nazýván Ofioneus, a o jeho potomcích.