Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK B 4 /1
Ferekýdés (zachoval Órigenés ve spisu Contra Celsum, VI, 42 (II, 111, 13 K.))

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK B 4 /2 , 7 DK B 4 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Φερεκύδην δὲ πολλῶι ἀρχαιότερον γενόμενον ῾Ηρακλείτου μυθοποιεῖν στρατείαν στρατείαι παραταττομένην καὶ τῆς μὲν ἡγεμόνα Κρόνον [ἀπο]διδόναι, τῆς ἑτέρας δ᾿ ᾿Οφιονέα, προκλήσεις τε καὶ ἁμίλλας αὐτῶν ἱστορεῖν, συνθήκας τε αὐτοῖς γίγνεσθαι, ἵν᾿ ὁπότεροι αὐτῶν εἰς τὸν ᾿Ωγηνὸν ἐμπέσωσι, τούτους μὲν εἶναι νενικημένους, τοὺς δ᾿ ἐξώσαντας καὶ νικήσαντας τούτους ἔχειν τὸν οὐρανόν.
τούτου δὲ τοῦ βουλήματός φησιν ἔχεσθαι καὶ τὰ περὶ τοὺς Τιτᾶνας καὶ Γίγαντας μυστήρια θεομαχεῖν ἀπαγγελλομένους, καὶ τὰ παρ᾿ Αἰγυπτίοις περὶ Τυφῶνος καὶ ῞Ωρου καὶ ᾿Οσίριδος.
Ferekýdés, který je mnohem starší než Hérakleitos, líčí, jak se řadí vojsko proti vojsku a vůdcem jednoho činí Krona, vůdcem druhého pak Ofionea. Vypráví též o jejich vyzváních a utkáních, i o smlouvě, kterou spolu udělali, aby ti z nich, kteří padnou do Ógénu, byli poraženi, a aby ti, kteří je vytlačí a zvítězí nad nimi, měli nebe.
[Kelsos] chce říci, že podobnou povahu mají také mystéria o Títánech a Gigantech, která mluví o boji bohů, i příběhy Egypťanů o Tyfónovi, Hórovi a Osiridovi.