Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK B 2 /1
Ferekýdés (zachoval ? Papyry ve spisu Grenfell-Hunt Greek Papyr. Ser. II, n. 11; p. 23)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK B 2 /2 , 7 DK B 2 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


(col. 1)
[αὐ]τῶι ποιοῦσιν τὰ οἰκία πολλά τε καὶ μεγάλα. ἐπεὶ δὲ ταῦτα ἐξετέλεσαν πάντα καὶ χρήματα καὶ θεράποντας καὶ θεραπαίνας καὶ τἆλλα ὅσα δεῖ πάντα, ἐπεὶ δὴ πάντα ἑτοῖμα γίγνεται, τὸν γάμον ποιεῦσιν. κἀπειδὴ τρίτη ἡμέρη γίγνεται τῶι γάμωι, τότε Ζὰς ποιεῖ φᾶρος μέγα τε καὶ καλὸν καὶ ἐν αὐτῶι [ποικίλλει Γῆν] καὶ ᾿Ωγη[νὸν καὶ τὰ ᾿Ω]γηνοῦ [δώματα...
(col. 2)
βουλόμενος] γὰρ σέο τοὺς γάμους εἶναι τούτωι σε τι[μῶ]. σὺ δέ μοι χαῖρέ τε καὶ σύνισθι. ταῦτά φασιν ἀνακαλυπτήρια πρῶτον γενέσθαι· ἐκ τούτου δὲ ὁ νόμος ἐγένετο καὶ θεοῖσι καὶ ἀνθ[ρώποι]σιν. ἡ δέ μι[ν ἀμείβε]ται δεξαμ[ένη εὑ τὸ] φᾶ[ρος]...
(col. I.)
... jemu [Zánovi = Diovi] vytvářejí mnohé veliké domy. A když to, co je třeba, (5) všechno dokončili, jak věci, tak sluhy i služky a ostatní potřebné věci, (10) konají svatbu. Když nastane třetí den svatby, vyrábí Zás veliký a krásný plášť (15) a na něm tká Zemi, Ógéna i domy Ógénovy...
(col. II.)
[Zas pak řekne Zemi: ”Ježto si přeji,] aby sňatky náležely tobě, tímto tě uctívám. Přijmi můj pozdrav a buď mou družkou!” (5) Toto prý bylo první odhalení nevěsty, které se tak stalo zvykem u bohů i u lidí. (10) Ona od něho přijala plášť a odpověděla...