Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK B 1a
Ferekýdés (zachoval Achilleus Tatios ve spisu Isagoga excerpta, 3, 28 (31, 28 Maass))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Θαλῆς δὲ ὁ Μιλήσιος καὶ Φερεκύδης ὁ Σύριος ἀρχὴν τῶν ὅλων τὸ ὕδωρ ὑφίστανται, ὃ δὴ καὶ Χάος καλεῖ ὁ Φερεκύδης, ὡς εἰκὸς τοῦτο ἐκλεξάμενος παρὰ τοῦ ῾Ησιόδου οὕτω λέγοντος (Theogonia 116)
᾿ἤτοι μὲν πρώτιστα Χάος γένετο᾿.
παρὰ γὰρ τὸ χεῖσθαι (ὑπολαμβάνει) τὸ ὕδωρ χάος ὠνόμασται.
Thalés z Milétu a Ferekýdés ze Syru pokládali za základ veškerenstva vodu, kterou ovšem Ferekýdés nazývá také Chaos, jak to převzal od Hésioda (Theogonia 116), jenž praví:
„Tak tedy nejdříve vznikl Chaos”.
Ferekýdés se totiž domníval, že voda byla nazvána „chaos“ podle „rozlévání“ (cheisthai).