Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK A 9 /2
Ferekýdés (zachoval Hermiás Apologéta ve spisu Irrisio gentilium philosophorum, 12, 4)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK A 9 /1 , 7 DK A 9 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Φερεκύδης μὲν ἀρχὰς εἶναι λέγων Ζῆνα καὶ Χθονίην καὶ Κρόνον· Ζῆνα μὲν τὸν αἰθέρα, Χθονίην δὲ τὴν γῆν, Κρόνον δὲ τὸν χρόνον, ὁ μὲν αἰθὴρ τὸ ποιοῦν, ἡ δὲ γῆ τὸ πάσχον, ὁ δὲ χρόνος ἐν ὧι τὰ γινόμενα.
Ferekýdés říká, že počátky jsou Zén, Chthonié a Kronos. Zén je jasný vzduch (aithér), Chthonié je země, Kronos čas (chronos). Aithér je aktivní, země pasivní, v čase se věci dějí.