Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
44 DK B 20 /3
Filoláos (zachoval Anatolios ve spisu De decade, p. 35 Heiberg)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 44 DK B 20 /1 , 44 DK B 20 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἑβδομὰς μόνη τῶν ἐντὸς δεκάδος οὐ γεννᾶι οὔτε γεννᾶται ὑπ᾿ ἄλλου ἀριθμοῦ πλὴν ὑπὸ μονάδος· διὸ καὶ καλεῖται ὑπὸ τῶν Πυθαγορείων παρθένος ἀμήτωρ.
ἔστι γὰρ ἡγεμὼν καὶ ἄρχων ἁπάντων, θεός, εἷς, ἀεὶ ὤν, μόνιμος, ἀκίνητος, αὐτὸς ἑαυτῶι ὅμοιος, ἕτερος τῶν ἄλλων.
Sedmička sama nerodí čísla uvnitř desítky, ani není rozena od jiného čísla mimo jednotku. Pro ji pýthagorejci nazývají pannou bez matky.
Je totiž vůdce a vládce všech, bůh, jeden, vždy jsoucí, jediný, nepohyblivý, sám se sebou stejný, odlišný od ostatních.