Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
44 DK B 5
Filoláos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, I, 21, 7c (p. 188, 9 Wachsmuth))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅ γα μὰν ἀριθμὸς ἔχει δύο μὲν ἴδια εἴδη, περισσὸν καὶ ἄρτιον, τρίτον δὲ ἀπ᾿ ἀμφοτέρων μειχθέντων ἀρτιοπέριττον·
ἑκατέρω δὲ τῶ εἴδεος πολλαὶ μορφαί, ἃς ἕκαστον αὐταυτὸ σημαίνει.
Číslo má ovšem dva rozdílné druhy: nesmírný a uměřený, třetí pak uměřeně-nesmírný, smíšený od obou.
Každý z těch druhů má mnoho podob, které každý sám ukazuje.