Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
44 DK B 2 /1
Filoláos (zachoval Stobaios ve spisu Anthologium, I, 21, 7a (p. 187, 14 Wachsmuth))

Součástí tohoto zlomku jsou také: 44 DK B 2 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Εκ τοῦ Φιλολάου περὶ κόσμου·
(1) ἀνάγκα τὰ ἐόντα εἶμεν πάντα ἢ περαίνοντα ἢ ἄπειρα ἢ περαίνοντά τε καὶ ἄπειρα·
(2) ἄπειρα δὲ μόνον οὔκ ἀεί.
(3) ἐπεὶ τοίνυν φαίνεται οὔτ᾿ ἐκ περαινόντων πάντων ἐόντα οὔτ᾿ ἐξ ἀπείρων πάντων,
(4) δῆλον τἆρα ὅτι ἐκ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων ὅ τε κόσμος καὶ τὰ ἐν αὐτῶι συναρμόχθη.
(5) δηλοῖ δὲ καὶ τὰ ἐν τοῖς ἔργοις.
(6) τὰ μὲν γὰρ αὐτῶν ἐκ περαινόντων περαίνοντι,
(7) τὰ δ᾿ ἐκ περαινόντων τε καὶ ἀπείρων περαίνοντί τε καὶ οὐ περαίνοντι,
(8) τὰ δ᾿ ἐξ ἀπείρων ἄπειρα φανέονται.
Z Filoláova spisu O světě:
(1) Všechny jsoucí [věci] jsou nutně buď vymezující, nebo neomezené, nebo vymezující i neomezené [současně];
(2) nemohou však být vždy pouze neomezené.
(3) Protože je nyní zjevné, že jsoucí [věci] nejsou [spojené pouze] ani ze všech vymezujících, ani ze všech neomezených [principů];
(4) je tudíž jasné, že svět i všechno v něm bylo spojeno jak z vymezujících, tak z neomezených [věcí].
(5) Ukazuje se to i v jejich působení.
(6) Vždyť ty z nich, které jsou z vymezujících, vymezují;
(7) ty, které jsou z vymezujících i neomezených, vymezují i nevymezují;
(8) a ty, které jsou z neomezených, zjevně budou neomezené.