Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
43 DK A 4 /3
Theodóros z Kyrény (zachoval Platón ve spisu Theaetetus, 148a)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 43 DK A 4 /1 , 43 DK A 4 /2 , 43 DK A 4 /4 , 43 DK A 4 /5[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅσαι μὲν γραμμαὶ τὸν ἰσόπλευρον καὶ ἐπίπεδον ἀριθμὸν τετραγωνίζουσι, μῆκος ὡρισάμεθα, ὅσαι δὲ τὸν ἑτερομήκη, [δυνάμεις,] ὡς μήκει μὲν οὐ συμμέτρους ἐκείναις τοῖς δ᾿ ἐπιπέδοις ἃ δύνανται. καὶ περὶ τὰ στερεὰ ἄλλο τοιοῦτον.
[Theaitétos:] Ty přímé linie, jejichž čtverec tvoří číslo rovnostranné a plošné, jsme určili jakožto délky. Ty však, které tvoří číslo nerovnostranné, nejsou souměřitelné délkou, nýbrž plochami, které vznikají jejich umocněním. A podobně je tomu, pokud jde o tělesa.