Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
43 DK A 4 /2
Theodóros z Kyrény (zachoval Platón ve spisu Theaetetus, 147d)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 43 DK A 4 /1 , 43 DK A 4 /3 , 43 DK A 4 /4 , 43 DK A 4 /5[Přepnout na jednoduché zobrazení]


περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε ἔγραφεν τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ πεντέποδος ἀποφαίνων ὅτι μήκει οὐ σύμμετροι τῆι ποδιαίαι καὶ οὕτω κατὰ μίαν ἑκάστην προαιρούμενος μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάποδος.
Tuhle Theodóros nám pomocí obrazců znázorňoval něco o mocninách, o [čtverci obsahujícím] tři čtvereční stopy a [o čtverci obsahujícím] pět čtverečních stop, že nejsou [svou stranou] souměřitelné [se čtvercem o] jedné stopě, a takto probíral jednu [mocninu] po druhé, až po [čtverec o] sedmnácti čtverečních stopách.