Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
43 DK A 4 /1
Theodóros z Kyrény (zachoval Platón ve spisu Theaetetus, 145c)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 43 DK A 4 /2 , 43 DK A 4 /3 , 43 DK A 4 /4 , 43 DK A 4 /5[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Σωκράτης· λέγε δή μοι· μανθάνεις που παρὰ Θεοδώρου γεωμετρίας ἄττα.
Θεαίτητος· ἔγωγε.
- καὶ τῶν περὶ ἀστρονομίαν τε καὶ ἁρμονίας καὶ λογισμούς;
- προθυμοῦμαί γε δή.
- καὶ γὰρ ἐγώ, ὦ παῖ, παρά τε τούτου καὶ παρ᾿ ἄλλων, οὓς ἂν οἴωμαί τι ἐπαΐειν.
Sókratés: Řekni mi tedy, učíš se u Theodóra něčemu z geometrie?
Theaitétos: Zajisté.
S: Také něčemu z astronomie, z nauky o harmonii a z počtářství?
Th: Aspoň se o to snažím.
S: Já totiž také, chlapče, u něho i u ostatních, o kterých si myslím, že něčemu z toho rozumějí.