Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
41 DK A 10 /2
Oinopidés (zachoval Achilleus Tatios ve spisu Isagoga excerpta, 55, 18 = 24,11 Maass)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 41 DK A 10 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἕτεροι δέ φασιν, ὧν ἐστι καὶ Οἰνοπίδης ὁ Χῖος, ὅτι πρότερον διὰ τούτου [γάλακτος] ἐφέρετο ὁ ἥλιος, διὰ δὲ τὰ Θυέστεια δεῖπνα ἀπεστράφη καὶ τὴν ἐναντίαν τούτωι πεποίηται περιφοράν, ἣν νῦν περιγράφει ὁ ζωιδιακός.
Jiní však tvrdí, jako například Oinopidés z Chiu, že dříve Slunce obíhalo Mléčnou dráhou, avšak pro strašlivé činy Thyestovy se odvrátilo a utvořilo oběh protikladný vůči ní, který nyní ohraničuje zodiak.