Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
41 DK A 9 /2
Oinopidés (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, II, 32, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 41 DK A 9 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τὸν δὲ μέγαν ἐνιαυτὸν οἱ μὲν ἐν τῆι ὀκταετηρίδι τίθενται, οἱ δὲ ἐν τῆι ἐννεακαιδεκαετηρίδι, οἱ δ᾿ ἐν τοῖς τετραπλασίοις ἔτεσιν, οἱ δὲ ἐν τοῖς ἑξήκοντα ἑνὸς δέουσιν, ἐν οἷς Οἰνοπίδης καὶ Πυθαγόρας. οἱ δ᾿ ἐν τῆι λεγομένηι κεφαλῆι τοῦ κόσμου· αὕτη δ᾿ ἐστὶ τῶν ἑπτὰ πλανητῶν ἐπὶ ταὐτὰ σημεῖα τῆς ἐξ ἀρχῆς [?] φορᾶς ἐπάνοδος.
Předpokládali totiž velký rok osmiletý, jiní jedenáctiletý, jiní zase ve čtyřnásobných letech, další však 61 let, mezi nimi Oinopidés a Pýthagorás. Ti jej však spatřovali v takzvaném východisku (kefalé) kosmu: to pak je, když sedm planet je ve stejných znameních jako na počátku [?] běhu horní dráhy.