Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
41 DK A 9 /1
Oinopidés (zachoval Ailiános Klaudios ve spisu Varia Historia, X, 7 Hercher)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 41 DK A 9 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Οἰνοπίδης ὁ Χῖος ἀστρολόγος ἀνέθηκεν ἐν ᾿Ολυμπίοις τὸ χαλκοῦν γραμματεῖον ἐγγράψας ἐν αὐτῶι τὴν ἀστρολογίαν τῶν ἑνὸς δεόντων ἑξήκοντα ἐτῶν φήσας τὸν μέγαν ἐνιαυτὸν εἶναι τοῦτον. ὅτι Μέτων ὁ Λευκονοεὺς ἀστρολόγος ἀνέστησε στήλας καὶ τὰς τοῦ ἡλίου τροπὰς κατεγράψατο καὶ τὸν μέγαν ἐνιαυτὸν ὡς ἔλεγεν εὗρε καὶ ἔφατο αὐτὸν ἑνὸς δέοντα εἴκοσιν ἐτῶν.
Astronom Oinopidés z Chiu obětoval v Olympii měděnou deskou, na kterou zapsal astronomii, v níž tvrdí, že velký rok má 61 let. Astronom Metón z Leukonoa vztyčil stélu, na kterou zakreslil obraty Slunce a velký rok určil v délce 21 let...