Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
41 DK A 8
Oinopidés (zachoval Censorinus , 19, 2)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Oenopides [annum naturalem dies habere prodidit] CCCLXV et dierum duum et viginti partem undesexagesimam.
Oinopidés určil, že přirozený rok má 365 dní – a že 22 dní po šedesáti [dnech po jarní rovnodennosti nastává ranní západ Štíra?].
Viz Kleostratos B 1.