Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
41 DK A 7 /3
Oinopidés (zachoval Diodóros S. ve spisu Bibliotheca historica, I, 98, 2 Vogel-Fischer)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 41 DK A 7 /1 , 41 DK A 7 /2 , 41 DK A 7 /4[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Πυθαγόραν τε τὰ κατὰ τὸν ῾Ιερὸν λόγον καὶ τὰ κατὰ γεωμετρίαν θεωρήματα καὶ τὰ περὶ τοὺς ἀριθμοὺς ... μαθεῖν παρὰ Αἰγυπτίων. ὑπολαμβάνουσι δὲ καὶ Δημόκριτον παρ᾿ αὐτοῖς ἔτη διατρῖψαι πέντε καὶ πολλὰ διδαχθῆναι τῶν κατὰ τὴν ἀστρολογίαν. τόν τε Οἰνοπίδην ὁμοίως συνδιατρίψαντα τοῖς ἱερεῦσι καὶ ἀστρολόγοις μαθεῖν ἄλλα τε καὶ μάλιστα τὸν ἡλιακὸν κύκλον ὡς λοξὴν μὲν ἔχει τὴν πορείαν, ἐναντίαν δὲ τοῖς ἄλλοις ἄστροις τὴν φορὰν ποιεῖται.
Pokud jde o Posvátnou řeč, geometrický názor a věci kolem čísel, tak Pýthagorás ... [učil podle toho], co poznal od Egypťanů. Mnozí soudí, že i Démokritos se s nimi pět let stýkal a vyučil se od nich mnohému, pokud jde o astronomii. Stejně tak se Oinopidés stýkal s kněžími a astronomy, aby se naučil další a ještě významnější věci, totiž že kruh Slunce má šikmou dráhu, jejíž běh se děje protikladně vůči ostatním hvězdám.