Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
41 DK A 4
Oinopidés (zachoval ? Gnomologia ve spisu Gnomologium Vaticanum, n. 420, ed. Sternbach)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Οἰνοπίδης ὁρῶν μειράκιον ἀπαίδευτον πολλὰ βιβλία κτώμενον ἔφη·
μὴ τῶι κιβωτῶι, ἀλλὰ τῶι στήθει.
Když Oinopidés spatřil nevzdělaného chlapce, který se zabýval mnoha knihami, pravil:
“Ne do truhly, ale do hrudi!”