Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
7 DK A 2 /1
Ferekýdés (zachoval Suda ve spisu Lexicon Suda, s.v. Ferekýdés)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 7 DK A 2 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Φερεκύδης Βάβυος Σύριος (ἔστι δὲ νῆσος μία τῶν Κυκλάδων ἡ Σύρα πλησίον Δήλου)· γέγονε δὲ κατὰ τὸν Λυδῶν βασιλέα ᾿Αλυάττην, ὡς συγχρονεῖν τοῖς ζ σοφοῖς καὶ τετέχθαι περὶ τὴν με ὀλυμπιάδα (-600/-597). διδαχθῆναι δὲ ὑπ᾿ αὐτοῦ Πυθαγόραν λόγος, αὐτὸν δὲ οὐκ ἐσχηκέναι καθηγητήν, ἀλλ᾿ ἑαυτὸν ἀσκῆσαι κτησάμενον τὰ Φοινίκων ἀπόκρυφα βιβλία.
πρῶτον δὲ συγγραφὴν ἐξενεγκεῖν πεζῶι λόγωι τινὲς ἱστοροῦσιν, ἑτέρων τοῦτο εἰς Κάδμον τὸν Μιλήσιον φερόντων. καὶ πρῶτον τὸν περὶ τῆς μετεμψυχώσεως λόγον εἰσηγήσασθαι. ἐζηλοτύπει δὲ τὴν Θάλητος δόξαν. καὶ τελευτᾶι ὑπὸ πλήθους φθειρῶν.
ἔστι δὲ ἅπαντα ἃ συνέγραψε ταῦτα· ῾Επτάμυχος ἤτοι Θεοκρασία ἢ Θεογονία. ἔστι δὲ Θεολογία ἐν βιβλίοις ι ἔχουσα θεῶν γένεσιν καὶ διαδοχάς.
Φερεκύδης ᾿Αθηναῖος (FGrH III T 2) πρεσβύτερος τοῦ Συρίου, ὃν λόγος τὰ ᾿Ορφέως συναγαγεῖν, ἔγραψεν Αὐτόχθονας (ἔστι δὲ περὶ τῆς ᾿Αττικῆς ἀρχαιολογίας) ἐν βιβλίοις ι, Παραινέσεις δι᾿ ἐπῶν. Πορφύριος δὲ τοῦ προτέρου οὐδένα πρεσβύτερον δέχεται, ἀλλ᾿ ἐκεῖνον μόνον ἡγεῖται ἀρχηγὸν συγγραφῆς.
Ferekýdés, syn Babya, ze Syru; Syros je pak jeden z Kykladských ostrovů, blízko Délu. Narodil se za lýdského krále Alyatta, byl současníkem sedmi mudrců, je připomínán v 45. olympiádě [600/597 před n. l.]. Prý se u něj vyučil Pýthagorás, avšak on sám neměl učitele, nýbrž získal tajné knihy Foiničanů a cvičil se v nich.
Někteří autoři uvádějí, že jako první napsal knihu v próze, jiní to však říkají o Kadmovi z Milétu. Byl první, kdo zavedl řeč o stěhování duší. Thalétovi záviděl slávu. Zemřel pro množství vší.
Vše, co napsal, je toto: Sedmero zákoutí neboli Spojení bohů čili Theogonie. Vskutku známe Theologii o desíti knihách, popisující zrození bohů a jejich posloupnost.
Ferekýdés z Athén (FGrH III T 2), starší než Ferekýdés ze Syru, který sepsal Orfeovu řeč, napsal dílo Autochthón, pojednávající o starožitnostech Attiky v 10 knihách, Promluvy formou veršů. Porfyrios však nepřipouští, že by byl nějaký starší Ferekýdés, a za autora všeho považuje pouze jeho [Ferekýda ze Syru] samotného.