Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
38 DK B 3
Hippón (zachoval Athénaios ve spisu Deipnosophistae, XIII, 610b (XIII,91 Kaibel))

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τοσαῦτα τοῦ Μυρτίλου ἑξῆς καταλέξαντος καὶ πάντων αὐτὸν ἐπὶ τῇ μνήμῃ θαυμασάντων ὁ Κύνουλκος ἔφη·
πουλυμαθημοσύνης, τῆς οὐ κενεώτερον οὐδέν,
῞Ιππων ἔφη ὁ ἄθεος (Bergk PL II,259). ἀλλὰ καὶ ῾Ηράκλειτος ὁ θεῖός φησι (B 40)· πουλυμαθίη νόον [ἔχειν] οὐ διδάσκει.
... Ze všech největší podivuhodnost... :
Není nic prázdnějšího než mnohoučenost;
řekl Hippón ateista. Vždyť i božský Hérakleitos říká (B 40): Mnohoučenost nenaučí [mít] rozum.