Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
38 DK B 2 /2
Hippón (zachoval Alexandros z Afrodisiady ve spisu In Metaphysica, 27, 1 M. Hayduck)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 38 DK B 2 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τοῦτο δὲ λέγοι ἂν [Aristotelés] περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἄθεος ἦν· τοιοῦτο γὰρ καὶ τὸ ἐπὶ τοῦ τάφου αὐτοῦ ἐπίγραμμα·
῞Ιππωνος τόδε σῆμα, τὸν ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἶσον ἐποίησεν Μοῖρα καταφθίμενον.
O něm Aristotelés řekl, že byl ateista. Vždyť si i na svůj náhrobek napsal tento epigram:
Toto je Hippónův hrob. Když zahynul,
učinil jej Osud rovným nesmrtelným bohům.