Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
38 DK A 19 /1
Hippón (zachoval Theofrastos ve spisu Historia plantarum, I, 3, 5)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 38 DK A 19 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


πᾶν γὰρ ἄγριον καὶ ἥμερόν φησιν ῞Ιππων γίνεσθαι τυγχάνον ἢ μὴ τυγχάνον θεραπείας, ἄκαρπα δὲ καὶ κάρπιμα καὶ ἀνθοφόρα καὶ ἀνανθῆ παρὰ τοὺς τόπους καὶ τὸν ἀέρα τὸν περιέχοντα, τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ φυλλοβόλα καὶ ἀείφυλλα.
Neboť vše divoké i pěstované, říká Hippón, je dotčené nebo nedotčené péčí, jak neplodné i nesoucí plody, tak nesoucí květy i nekvetoucí, podle místa a obklopujícího vzduchu, taktéž charakter rostlin shazovat listy i být vždy zelené.