Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
38 DK A 11
Hippón (zachoval ?? ve spisu Menoniis eclogae, 11, 22 = Anonymi Londinensis ex Aristotelis iatricis Menoniis et aliis medicis eclogae (Suppl. Arist)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


῞Ιππ[ων] [vel ῾Ιππῶναξ] δὲ ὁ Κροτωνιάτης οἴεται ἐν ἡμῖν οἰκείαν εἶναι ὑγρότητα, καθ᾿ ἣν καὶ αἰσθανόμεθα καὶ ἧι ζῶμεν· ὅταν μὲν οὖν οἰκείως ἔχηι ἡ τοιαύτη ὑγρότης, ὑγιαίνει τὸ ζῶιον, ὅταν δὲ ἀναξηρανθῆι, ἀναισθητεῖ δὲ τὸ ζῶιον καὶ ἀποθνήισκει. διὰ δὴ τοῦτο οἱ γέροντες ξηροὶ καὶ ἀναίσθητοι, ὅτι χωρὶς ὑγρότητος· ἀναλόγως δὴ τὰ πέλματα ἀναίσθητα, ὅτι ἄμοιρα ὑγρότητος. καὶ ταῦτα μὲν ἄχρι τούτου φησίν. ἐν ἄλλωι δὲ βυβλίωι αὑτὸς ἀνὴρ λέγει τὴν κατωνομασμένην ὑγρότητα μεταβάλλειν δι᾿ ὑπερβολὴν θερμότητος καὶ δι᾿ ὑπερβολὴν ψυχρότητος καὶ οὕτως νόσους ἐπιφέρειν, μεταβάλλειν δέ φησιν αὐτὴν ἢ ἐπὶ τὸ πλεῖον ὑγρὸν ἢ ἐπὶ τὸ ξηρότερον ἢ ἐπὶ τὸ παχυμερέστερον ἢ ἐπὶ τὸ λεπτομερέστερον ἢ εἰς ἕτερα, καὶ τὸ αἴτιον οὕτως νοσολογεῖ, τὰς δὲ νόσους τὰς γινομένας οὐχ ὑπαγορεύει.
Hippón z Krotónu se však domnívá, že v nás je náležitá vlhkost, díky níž vnímáme a žijeme. Když se to s touto vlhkostí má náležitě, tehdy je živá bytost zdravá; když však vyschne, přestává živá bytost vnímat a umírá. Proto jsou staří suší a nevnímaví, že jsou bez vlhkosti. Podobně ani podešve nevnímají, protože nemají účast na vlhkosti; dokonce až takhle to řekl. V jiné knize pak onen muž říká, že se jmenovaná vlhkost proměňuje díky přebytku tepla i díky přebytku chladu a tím přináší nemoci. Říká pak, že se proměňuje buď k většímu vlhku, nebo k suchu – nebo k zahuštění nebo ke zjemnění – nebo k jiným vlastnostem. Takto mluví o příčině nemocí, tak nemoci nastávají, nikoli odcházejí.