Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
38 DK A 10 /4
Hippón (zachoval Filoponos ve spisu In Arist. De anima, XV, 92 M. Hayduck = St. 92, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 38 DK A 10 /1 , 38 DK A 10 /2 , 38 DK A 10 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


θάτερον τῶν ἐναντίων τίθεται ῞Ιππων καὶ ῾Ηράκλειτος, ὁ μὲν τὸ θερμόν· πῦρ γὰρ τὴν ἀρχὴν εἶναι· ὁ δὲ τὸ ψυχρόν, ὕδωρ τιθέμενος τὴν ἀρχήν. ἑκάτερος οὖν τούτων, φησί, καὶ ἐτυμολογεῖν ἐπιχειρεῖ τὸ τῆς ψυχῆς ὄνομα πρὸς τὴν οἰκείαν δόξαν, ὁ μὲν λέγων διὰ τοῦτο ζῆν λέγεσθαι τὰ ἔμψυχα παρὰ τὸ ζεῖν, τοῦτο δὲ τοῦ θερμοῦ, ὁ δὲ ψυχὴν κεκλῆσθαι ἐκ τοῦ ψυχροῦ, ὅθεν ἔχει τὸ εἶναι, παρὰ τὸ αἰτίαν ἡμῖν γενέσθαι τῆς διὰ τῆς ἀναπνοῆς ψύξεως. ἐπεὶ γὰρ ἡ μὲν ζωὴ ἐκ τῆς ψυχῆς ὑπάρχει, ἡ δὲ ψυχὴ ἐκ ψυχροῦ [ἐξ ὕδατος γάρ], διὰ τοῦτο δεῖ τῆς ἀναπνοῆς κολαζούσης τῆι ψύξει τὸ περικάρδιον θερμὸν καὶ οὐκ ἐώσης τῆς ψυχικῆς δυνάμεως ἐπικρατέστερον γενέσθαι, λέγω δὴ τῆς ψυχρᾶς.
Jiný způsob protikladů uznávají Hippón a Hérakleitos, totiž horko. Neboť oheň je počátkem. Avšak chlad pokládají za počátek jako vodu. Tvrdí, že každý z těch dvou, a pokoušejí se etymologizovat slovo pro duši (psyché) podle sobě náležitého mínění, totiž že ”žít” se říká proto, že oduševnělé bytosti (empsycha) jsou od ”žít” (zein). Pokud pak jde o horko, je duše (psyché) nazvána od chladu (psychros), odkud má bytí, když je nám příčinou ochlazení výdechu. Vždyť život přece pochází z duše, duše pak z chladu [totiž z vody]; proto se horko v okolí srdce musí krotit ochlazením (psyxei) výdechu – a ne duševní sílu vhánět a činit ji ještě mocnější...