Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
37 DK B 6
Damón z Athén (zachoval Athénaios ve spisu Deipnosophistae, XIV, 25 Kaibel; p. 628c)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


οὐ κακῶς δ᾿ ἔλεγον οἱ περὶ Δάμωνα τὸν ᾿Αθηναῖον ὅτι καὶ τὰς ὠιδὰς καὶ τὰς ὀρχήσεις ἀνάγκη γίνεσθαι κινουμένης πως τῆς ψυχῆς, καὶ αἱ μὲν ἐλευθέριοι καὶ καλαὶ ποιοῦσι τοιαύτας, αἱ δ᾿ ἐναντίαι τὰς ἐναντίας.
Ne špatně říkají stoupenci Dámóna z Athén, že z pohybu duše nutně vznikají zpěvy a tance, že svobodné a krásné zpěvy a tance činí [duše] takovými a naopak.