Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
6 DK B 1 /var
Kleostratos (zachoval ? Scholia: ostatní ve spisu Scholia in Euripidem (scholia vetera), ed. E. Schwartz)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 6 DK B 1 , 6 DK B 1 /cfr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὁ μὲν οὖν Παρμενίσκος ᾿πρῶτα σημεῖα᾿ φησὶ... Κλεόστρατον ... [..., γράφειν] οὕτως·
ἀλλ᾿ ὁπόταν τρίτον ἦμαρ ἐπ᾿ ὀγδώκοντα πέλῃσι
σκορπίου, εἰς ἅλα πίπτει ἅμ᾿ ἠοῖ φαινομένηφι.
τοῦτο δὲ παραδείξας ὁ Παρμενίσκος ὅτι καταδύεται τὰ πρῶτα σημεῖα τοῦ σκορπίου, καὶ τὰ περὶ τῆς Πλειάδων ἐπιτολῆς ἐπέξεισιν· ᾿ὅταν γὰρ᾿, φησὶν, ᾿Εὐριπίδης λέγῃ καὶ ἑπτάποροι Πλειάδες αἰθέριαι, οὐ [λέγει] δύεσθαι τότε αὐτὰς, ἀλλ᾿ ἔμπαλιν ἀνατέλλειν ἐκ τοῦ ὑπὸ [γῆν] τμήματος εἰς τὸ ὑπὲρ [τὸν] ὁρίζοντα ἀνιούσας· καὶ τοῦτο εἶναι τὸ καὶ ἑπτάποροι Πλειάδες [αἰθέριαι], οἷον· εἰς τὸν ὡς πρὸς ἡμᾶς οὐρανὸν ἀφικνούμεναι. ταῦτα δὲ καταστησαμένων ὁμολογεῖ, φησὶ, τοῖς Εὐριπίδου τὰ φαινόμενα (?) τὰ μὲν πρῶτα σημεῖα [τῆς ὥρας] εἰς δύσιν κεχώρηκεν, ἡ δὲ Πλειὰς ἀνατέλλει, ὁ δὲ ἀετὸς πρὸς τὸ μέσον κεχώρηκε. λοιπὸν οὖν τῆς φυλακῆς ὁ καιρός· ἔγρεσθε, τί μέλλετε. ἑπτάπορον δὲ τὴν Πλειάδα, ὅτι ἐξ ἑπτὰ ἀστέρων σύγκεινται αἱ Πλειάδες. ἀετὸς δὲ ὁ τὸ ἧπαρ τοῦ Προμηθέως, ὥς φασί τινες·
Parmeniskos vskutku řekl, že “první znamení” ... Kleostratos ... [..., píše] toto:
Ale když třetí den nad osmdesát se ukazují [hvězdy] Štíra,
klesá [Arktúros] do moře zároveň s příchodem svítání.
Když pak Parmeniskos ukazuje, že první znaky [hvězdy] Štíra zapadají tehdy, když oblast kolem Plejád vychází, říká: “Totiž tehdy”. Eurípidés řekl “už září na svých sedmi drahách Plejády”, ne že nato zapadají, ale že teprve vycházejí, vystupují ze spodního dílu [země?] nad obzor...