Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
31 DK B 111 /2
Empedoklés (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, VI, 30,1-2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 31 DK B 111 /1[Přepnout na jednoduché zobrazení]


Ἐμπεδοκλῆς τε ὁ Ἀκραγαντῖνος Κωλυσανέμας ἐπεκλήθη. λέγεται οὖν ἀπὸ τοῦ Ἀκράγαντος ὄρους πνέοντός ποτε ἀνέμου βαρὺ καὶ νοσῶδες τοῖς ἐγχωρίοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς γυναιξὶν αὐτῶν ἀγονίας αἰτίου γινομένου, παῦσαι τὸν ἄνεμον·
(2) διὸ καὶ αὐτὸς ἐν τοῖς ἔπεσι γράφει·
παύσεις δ' ἀκαμάτων ἀνέμων μένος οἵ τ' ἐπὶ γαῖαν
ὀρνύμενοι θνητοῖσι καταφθινύθουσιν ἀρούρας·
καὶ πάλιν, εὖτ' ἐθέλῃσθα, παλίντιτα πνεύματα θήσεις.
Empedoklés z Akragantu byl zván „Přemožitelem větru.“ Vypráví se o něm, že když se jednou od akragantské hory zvedl vítr, který obtěžoval místní obyvatele, byl zdrojem nemocí a způsoboval dokonce neplodnost jejich žen, podařilo se ho Empedokleovi utišit.
(2) Proto také sám píše ve svých verších:
Sílu nezdolných větrů též zadržíš, které se prudce
na zemi řítí a lidem tím všechno osení ničí,
ale budeš-li chtít, zas v náhradu přivedeš vánky.
př. Miroslav Šedina, součást A 14 /3.