Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
31 DK B 2
Empedoklés (zachoval Sextos Empeirikos ve spisu Adversus mathematicos, VII, 122-124)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἄλλοι δὲ ἦσαν οἱ λέγοντες κατὰ τὸν ᾿Εμπεδοκλέα κριτήριον εἶναι τῆς ἀληθείας οὐ τὰς αἰσθήσεις, ἀλλὰ τὸν ὀρθὸν λόγον, τοῦ δὲ ὀρθοῦ λόγου τὸν μέν τινα θεῖον ὑπάρχειν τὸν δὲ ἀνθρώπινον. ὧν τὸν μὲν θεῖον ἀνέξοιστον εἶναι, τὸν δὲ ἀνθρώπινον ἐξοιστόν. λέγει δὲ περὶ μὲν τοῦ μὴ ἐν ταῖς αἰσθήσεσι τὴν κρίσιν τἀληθοῦς ὑπάρχειν οὕτως·
στεινωποὶ μὲν γὰρ παλάμαι κατὰ γυῖα κέχυνται·
πολλὰ δὲ δείλ᾿ ἔμπαια, τά τ᾿ ἀμβλύνουσι μέριμνας.
παῦρον δ᾿ ἐν ζωῆισι βίου μέρος ἀθρήσαντες
ὠκύμοροι καπνοῖο δίκην ἀρθέντες ἀπέπταν
αὐτὸ μόνον πεισθέντες, ὅτωι προσέκυρσεν ἕκαστος
πάντοσ᾿ ἐλαυνόμενοι, τὸ δ᾿ ὅλον <πᾶς> εὔχεται εὑρεῖν·
οὕτως οὔτ᾿ ἐπιδερκτὰ τάδ᾿ ἀνδράσιν οὔτ᾿ ἐπακουστά
οὔτε νόωι περιληπτά.
περὶ δὲ τοῦ μὴ εἰς τὸ παντελὲς ἄληπτον εἶναι τὴν ἀλήθειαν, ἀλλ᾿ ἐφ᾿ ὅσον ἱκνεῖται ὁ ἀνθρώπινος λόγος ληπτὴν ὑπάρχειν, διασαφεῖ τοῖς προκειμένοις ἐπιφέρων
σὺ δ᾿ οὖν, ἐπεὶ ὧδ᾿ ἐλιάσθης,
πεύσεαι οὐ πλέον ἠὲ βροτείη μῆτις ὄρωρεν.
(...)
Těsné jsou totiž nástroje rozeseté po [lidských] údech,
doráží na ně též mnoho otupujících strastí.
[Lidé] umírají brzo, a když spatřili zaživa jen malou část života,
zvednou se do výše jako dým,
odletí pryč a jen o tom vědí, s čím setkal se každý,
když porůznu bloudil, a přece se chlubí, že nalezli celek.
Nemožno věru lidem jej vidět neb slyšet neb myslí
pochopit.
(...)
Ty však, který ses takto odloučil od nich,
dovíš se, arci ne více, než lidská moudrost se zvedne.