Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
1 DK A 10 /1
Orfika (zachoval Eurípidés ve spisu Rhesus, 943)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 1 DK A 10 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


μυστηρίων τε τῶν ἀπορρήτων φανάς
ἔδειξεν ᾿Ορφεύς, αὐτανέψιος νεκροῦ
τοῦδ᾿ ὃν κατακτείνεις σύ· Μουσαῖόν τε σόν
σεμνὸν πολίτην κἀπὶ πλεῖστον ἄνδρ᾿ ἕνα
ἐλθόντα Φοῖβος σύγγονοί τ᾿ ἠσκήσαμεν.
Vždyť tam [v Thrákii] prý učil tajným božským obřadům
kdys Orfeus, jenž je spřízněn s tímto hrdinou [Rhésem],
kteréhos zabil. Tam jsme, Foibos a my s ním,
též vyučili Músáia, je vznešený tvůj spoluobčan,
ctí ho celý svět. ...