Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
3 DK B 5 /1
Epimenidés (zachoval Damaskios ve spisu De principiis, 124; I, 320, 17 R.)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 3 DK B 5 /2[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τὸν δὲ ᾿Επιμενίδην δύο πρώτας ἀρχὰς ὑποθέσθαι ᾿Αέρα καὶ Νύκτα ..., ἐξ ὧν γεννηθῆναι Τάρταρον, οἶμαι τὴν τρίτην ἀρχήν, ὥς τινα μικτὴν ἐκ τῶν δυεῖν συγκραθεῖσαν, ἐξ ὧν δύο Τιτᾶνας (τὴν νοητὴν μεσότητα οὕτω καλέσαντα, διότι ἐπ᾿ ἄμφω ᾿διατείνει᾿ τό τε ἄκρον καὶ τὸ πέρας), ὧν μιχθέντων ἀλλήλοις ὠιὸν γενέσθαι .... ἐξ οὗ πάλιν ἄλλην γενεὰν προελθεῖν.
Epimenidés prý předpokládal dva počátky, Vzduch a Noc ... , z nich se zrodil Tartaros... , třetí to tuším počátek, jaksi smíšený a sloučený z oněch dvou, ze kterých vzešli dva Títáni ... a když se spolu spojili, vzniklo vejce...