Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
3 DK A 5 /1
Epimenidés (zachoval Platón ve spisu Leges, I, 642d)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 3 DK A 5 /2 , 3 DK A 5 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


τῆιδε γὰρ ἴσως ἀκήκοας, ὡς ᾿Επιμενίδης γέγονεν ἀνὴρ θεῖος, ὃς ἦν ἡμῖν οἰκεῖος, ἐλθὼν δὲ πρὸ τῶν Περσικῶν δέκα ἔτεσιν πρότερον παρ᾿ ὑμᾶς κατὰ τὴν τοῦ θεοῦ μαντείαν θυσίας τε ἐθύσατό τινας, ἃς ὁ θεὸς ἀνεῖλεν, καὶ δὴ καὶ φοβουμένων τὸν Περσικὸν ᾿Αθηναίων στόλον εἶπεν, ὅτι δέκα μὲν ἐτῶν οὐχ ἥξουσιν, ὅταν δὲ ἔλθωσιν, ἀπαλλαγήσονται πράξαντες οὐδὲν ὧν ἤλπιζον παθόντες τε ἢ δράσαντες πλείω κακά. τότ᾿ οὖν ἐξενώθησαν ὑμῖν οἱ πρόγονοι ἡμῶν.
Vždyť jsi určitě slyšel, že od nás pochází Epimenidés, božský muž, který byl s námi spřízněn. Deset let před perskými válkami přišel podle věštby boha k vám, aby provedl některé oběti, které bůh nařídil. Když se Athéňané obávali Peršanů, řekl, že do deseti let nepřijdou, a až pak přijdou, že odtáhnou, aniž co pořídí, že víc zla utrpí, než způsobí. Tenkrát uzavřeli naši předkové spojenectví.