Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
25 DK A 2 /1
Ikkos (zachoval Platón ve spisu Leges, VIII; 839e-840a)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 25 DK A 2 /2 , 25 DK A 2 /3 , 25 DK A 2 /4 , 25 DK A 2 /5[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ἆρ᾿ οὖν οὐκ ἴσμεν τὸν Ταραντῖνον ῎Ικκον ἀκοῆι διὰ τὸν ᾿Ολυμπίασί τε ἀγῶνα καὶ τοὺς ἄλλους, ὡς διὰ φιλονικίαν καὶ τέχνην καὶ τὸ μετὰ τοῦ σωφρονεῖν ἀνδρεῖον ἐν τῆι ψυχῆι κεκτημένος, ὡς λόγος, οὔτε τινὸς πώποτε γυναικὸς ἥψατο οὐδ᾿ αὖ παιδὸς ἐν ὅληι τῆι τῆς ἀσκήσεως ἀκμῆι;
[Athénský host:] Což z doslechu nevíme o Ikkovi z Tarentu, co podnikal kvůli závodu v Olympii i kvůli dalším závodům? Z touhy po vítězství v nich si osvojil potřebnou schopnost a s ní spojené vědomí, mužnost v duši, jak se říká. Po celou dobu svého vrcholného cvičení se ani nedotknul žádné ženy, ba ani kluka.