Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
24 DK B 3
Alkmaión (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, V, 14, 1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αλκμαίων τῶν ἡμιόνων τοὺς μὲν ἄρρενας ἀγόνους παρὰ τὴν λεπτότητα τῆς θορῆς καὶ ψυχρότητα, τὰς δὲ θηλείας παρὰ τὸ μὴ ἀναχάσκειν τὰς μήτρας· οὕτω γὰρ αὐτὸς εἴρηκε.
O mezcích Alkmaión soudí, že samci jsou neplodní následkem příliš zředěného a chladného semene, samice pak následkem neotevření děloh. Vždyť takhle to sám řekl.