Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
24 DK A 12 /4
Alkmaión (zachoval Áetios ve spisu Placita philosophorum, IV, 2, 2)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 24 DK A 12 /1 , 24 DK A 12 /2 , 24 DK A 12 /3[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αλκμαίων [περὶ ψυχῆς] φύσιν αὐτοκίνητον κατ᾿ ἀίδιον κίνησιν καὶ διὰ τοῦτο ἀθάνατον αὐτὴν καὶ προσεμφερῆ τοῖς θείοις ὑπολαμβάνει.
Alkmaión pokládal [duši] za pohybující se samu od sebe na způsob věčného pohybu a proto ji pokládal za nesmrtelnou a podobnou bohům.