Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
24 DK A 11 /1
Alkmaión (zachoval Platón ve spisu Phaedo, 96ab)

Součástí tohoto zlomku jsou také: 24 DK A 11 /2 , 24 DK A 11 /3 , 24 DK A 11 /3cfr[Přepnout na jednoduché zobrazení]


νέος ὢν θαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα ταύτης τῆς σοφίας ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν ...
σκοπῶν πρῶτον τὰ τοιάδε· ἆρ᾿ ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα τινὰ λάβηι ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῶια συντρέφεται; καὶ πότερον τὸ αἷμά ἐστιν ὧι φρονοῦμεν ἢ ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πῦρ;
ἢ τούτων μὲν οὐδέν, ὁ δ᾿ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν καὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν, κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι ἐπιστήμην;
[Sókratés:] Když jsem byl mladý, neobyčejně jsem zatoužil po tom vědění, které nazývají zkoumáním přírody (peri fyseós historia)...
Nejprve jsem uvažoval o takovýchto věcech: Když se horko a chlad dostanou do jakéhosi kvašení, opravdu se z toho líhnou živočichové, jak někteří [Archeláos?] říkají? A dále: Je to, čím myslíme, krev, vzduch nebo oheň?
Nebo nic z toho, avšak mozek je tím, co chová vjemy slyšení a vidění i čichu, ze kterých pak vzniká vzpomínka a mínění; ze vzpomínky a mínění, když se ustálí, že vzniká vědění?