Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
24 DK A 1
Alkmaión (zachoval Diogenés Laertios ve spisu Vitae philosophorum, VIII, 83)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


᾿Αλκμαίων Κροτωνιάτης. καὶ οὗτος Πυθαγόρου διήκουσε. καὶ τὰ πλεῖστά γε [τὰ] ἰατρικὰ λέγει, ὅμως δὲ καὶ φυσιολογεῖ ἐνίοτε λέγων
᾿δύο τὰ πολλά ἐστι τῶν ἀνθρωπίνων᾿.
δοκεῖ δὲ πρῶτος φυσικὸν λόγον συγγεγραφέναι, καθά φησι Φαβωρῖνος ἐν Παντοδαπῆι ἱστορίαι (FHG III,25). καὶ τὴν σελήνην καθόλου [τε τὰ ὑπὲρ] ταύτην ἔχειν ἀίδιον φύσιν. ἦν δὲ Πειρίθου υἱός, ὡς αὐτὸς ἐναρχόμενος τοῦ συγγράμματός φησιν·
᾿Αλκμαίων Κροτωνιήτης τάδε ἔλεξε Πειρίθου υἱὸς Βροτίνωι καὶ Λέοντι καὶ Βαθύλλωι· περὶ τῶν ἀφανέων, περὶ τῶν θνητῶν σαφήνειαν μὲν θεοὶ ἔχοντι, ὡς δὲ ἀνθρώποις τεκμαίρεσθαι καὶ τὰ ἑξῆς. (Β 1)
ἔφη δὲ καὶ τὴν ψυχὴν ἀθάνατον, καὶ κινεῖσθαι αὐτὴν συνεχὲς ὡς τὸν ἥλιον.

Alkmaión z Krotónu. I on poslouchal Pýthagoru. Pojednává většinou lékařské záležitosti, někdy však i přírodozpytné, například když říká:
“Většina lidských věcí je podvojná.”
Zdá se pak, že jako první napsal pojednání o přirozenosti, jak tvrdí Favorínos v Rozmanitých vyprávěních. Měsíc a vůbec vše, [co je nad] ním, má trvalou přirozenost. Byl synem Peirithovým, jak na začátku svého spisu sám říká:
“Alkmaión z Krotónu, syn Peirithův, toto pravil Brotínovi, Leontovi a Bathylovi: Jak o nezjevných, tak o smrtelných věcech mají jasno bozi; nám však, jakožto lidem, náleží postupně usuzovat” (B 1).
A tak dále. Také tvrdí, že duše je nesmrtelná a nepřetržitě se pohybuje, podobně jako Slunce.