Přihlášení uživatele
Jméno:
Heslo:
[Zaregistrujte se]

Presokratici.cz

databáze zlomků předsókratovských myslitelů
23 DK B 56
Epicharmos (zachoval Kléméns Alex. ve spisu Stromata, V, 118,1)

[Přepnout na jednoduché zobrazení]


ὅ τε κωμικὸς ᾿Επίχαρμοσ σαφῶς περὶ τοῦ λόγου ἐν τῆι Πολιτείαι λέγει ὧδέ πως·
ὁ βίος ἀνθρώποις λογισμοῦ κἀριθμοῦ δεῖται πάνυ·
ζῶμεν (δὲ) ἀριθμῶι καὶ λογισμῶι· ταῦτα γὰρ σώιζει βροτούς.
Komik Epicharmos ve své Ústavě jasně mluví o Logu:
Lidský život potřebuje úsudek (logismos) a počítání (arithmos);
žijeme díky počítání a úsudku, to nás smrtelné zachraňuje.
Za autora Pseudo-Epicharmovy Ústavy považoval Aristoxenos jistého Chrysogona, viz Athénaios, Deipnosofistae XIV,59 (III,434,9-12 Kaibel).